Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là gì ? Tốt hay xấu ?Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là gì ? Tốt hay xấu ?

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là một hình thức huy động vốn của công ty cổ phần bằng cách phát hành thêm cổ phiếu phổ thông cho các cổ đông hiện hữu hoặc cho các nhà đầu tư mới. Nguồn vốn huy động được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ của công ty.

Ưu điểm của việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

 • Tăng quy mô vốn của công ty: Vốn chủ sở hữu là nguồn vốn quan trọng nhất của công ty, quyết định khả năng tự chủ tài chính của công ty. Việc tăng vốn chủ sở hữu sẽ giúp công ty có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.
 • Tăng tính thanh khoản của cổ phiếu: Khi công ty tăng vốn chủ sở hữu, số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành trên thị trường sẽ tăng lên, làm tăng tính thanh khoản của cổ phiếu. Điều này sẽ giúp các cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư mới dễ dàng mua bán, chuyển nhượng cổ phiếu của công ty.
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là gì ? Tốt hay xấu ?
 • Tăng giá trị cổ phiếu: Việc tăng vốn chủ sở hữu cho thấy công ty có tiềm lực tài chính mạnh, hoạt động kinh doanh hiệu quả. Điều này sẽ giúp giá trị cổ phiếu của công ty tăng lên, mang lại lợi nhuận cho các cổ đông.
 • Mức độ nợ thấp hơn: So với việc vay tiền từ các nguồn khác như vay ngân hàng, phát hành cổ phiếu không tạo thêm nợ cho công ty, giúp giảm nguy cơ không thể trả nợ trong tương lai.

Nhược điểm của việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

 • Pha loãng cổ phần: Khi công ty phát hành thêm cổ phiếu phổ thông, số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành trên thị trường sẽ tăng lên, làm pha loãng tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện hữu. Điều này có thể khiến các cổ đông hiện hữu mất đi quyền kiểm soát công ty.
 • Tăng chi phí quản lý: Việc phát hành thêm cổ phiếu phổ thông sẽ làm tăng số lượng cổ đông của công ty, dẫn đến tăng chi phí quản lý.
 • Phân tán quyền kiểm soát: Phát hành cổ phiếu có thể dẫn đến sự phân tán quyền kiểm soát của công ty, đặc biệt nếu nhiều người mới mua cổ phiếu và có quyền bỏ phiếu lớn.
 • Thấp hơn lợi nhuận cổ tức cho cổ đông hiện tại: Nếu công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông mới, cổ tức trên mỗi cổ phiếu có thể giảm, ảnh hưởng đến lợi nhuận cổ tức của cổ đông hiện tại.
 • Tăng nguy cơ thất bại: Nếu công ty sử dụng không hiệu quả số tiền thu thập từ phát hành cổ phiếu hoặc không thực hiện được dự án đầu tư, có thể gây ra sự sụp đổ của công ty và làm mất giá trị cho cổ phiếu.
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là gì ? Tốt hay xấu ?

Nhìn chung, việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là một hình thức huy động vốn an toàn và hiệu quả đối với các công ty cổ phần. Tuy nhiên, công ty cần cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố như nhu cầu vốn, khả năng tài chính, rủi ro pha loãng cổ phần trước khi quyết định thực hiện hình thức huy động vốn này.

Để việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đạt hiệu quả cao, công ty cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Xác định nhu cầu vốn rõ ràng: Công ty cần xác định rõ nhu cầu vốn để sử dụng cho mục đích gì, số lượng vốn cần huy động là bao nhiêu.
 • Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp: Công ty cần lựa chọn thời điểm phát hành khi thị trường chứng khoán ổn định, giá cổ phiếu của công ty cao.
 • Tổ chức phát hành chuyên nghiệp: Công ty cần tổ chức phát hành cổ phiếu một cách chuyên nghiệp, tuân thủ các quy định của pháp luật.

By @dmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *